Polityka Prywatności

Jeśli tu trafiłeś_aś ważne są dla Ciebie informacje o Twojej prywatności na mojej stronie. Wyjaśniam więc jakie dane o Tobie są gromadzone i przetwarzane, przez kogo i w jakim celu. 

Administratorką strony internetowej psychoinspiracja.pl oraz Twoich danych osobowych jest Julia Skibińska.  

W sprawie administrowania danymi osobowymi (usunięcie lub zmiana) czy otrzymania informacji o tym jakie Twoje dane osobowe posiadam, proszę o kontakt na adres mailowy: psychoinspiracja@gmail.com 

Twoje dane osobowe jakie są przeze mnie gromadzone i przetwarzane to: imię i adres mailowy. Podstawą prawną pozyskania danych osobowych jest Twoja dobrowolna, a niezbędna do realizowania następujących kroków zgoda (na podstawie zapisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną): zapis na newsletter, napisanie komentarza czy skorzystanie z formularza kontaktowego.  

Dane są gromadzone i przetwarzane w celu wysyłki newslettera strony internetowej psychoinspiracja.pl i informacji handlowej związanej z działalnością mgr Julii Skibińskiej (m.in. wydawane odpłatnie publikacje, webinary, warsztaty, konsultacje psychologiczne), obsługi korespondencji mailowej i komentarzy pod opublikowanymi wpisami. 

Przy otrzymywaniu automatycznych wiadomości e-mail masz możliwość wypisania się z newslettera – wystarczy kliknąć przycisk „anulowanie subskrypcji” umieszczony na samym dole wiadomości. 

Udostępnienie danych osobowych innym odbiorcom odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz w ramach umów z podmiotami zewnętrznymi z zachowaniem bezpieczeństwa danych (wysyłka newslettera). Powierzone mi dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypisania się z newslettera lub Twojej wyraźnej prośby o usunięcie danych z bazy danych. 

Podsumowując masz prawo do:  

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
  • usunięcia danych, 
  • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli nie chcesz by Twoje dane były przetwarzane w jakimś konkretnym wyżej wymienionym celu), 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeśli wskażesz wraz z prawnym uzasadnieniem w jakim szczególnie przypadku nie mogę przetwarzać danych moich odbiorców, przestanę przetwarzać w tym celu dane, chyba że istnieje prawo nadrzędne obligujące mnie do tego), 
  • przenoszenia danych (możesz poprosić o przesłanie Twoich danych osobowych jakie dobrowolnie mi powierzyłeś_aś innym podmiotom), 
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś_aś, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku, gdy uważasz, ze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) 

Zastrzegam sobie prawo do zmian w powyższej polityce prywatności, takich jak rozszerzenie zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w przypadku dodania kolejnych funkcjonalności na stronie, o czym będę informować uaktualniając ten dokument. 

%d blogerów lubi to: