Przejdź do treści

Nazywam się Julia Skibińska. Jestem właścicielką tego miejsca w sieci, gdzie dzielę się swoją wiedzą jako psycholog a także staram się aktywnie pomagać innym.

Stronę tę założyłam będąc na trzecim roku studiów magisterskich ze względu na potrzebę usystematyzowania wiedzy, co z czasem przerodziło się w misję przekazywania rzetelnej wiedzy psychologicznej w prosty sposób. Później uświadomiłam sobie, że tworzenie użytecznych treści i własnego miejsca w sieci jest tym, co sprawia mi dużo satysfakcji.

Wykształcenie:

W 2021 roku uzyskałam tytuł magistry psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na specjalności Psychologia Kliniczna. Rozpoczęłam całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ośrodek ten posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie to przygotowuje do prowadzenia systemowej terapii rodzin i indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej.

Bezpieczeństwo w pracy

Nieustannie rozwijam swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach (z zakresu m.in. dialogu motywującego, interwencji kryzysowej, rozwijania umiejętności społecznych, pomocy osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego, psychologii dziecka).

Pracuję pod regularną superwizją i (co według mnie ważne) ukończyłam również własną, długoterminową psychoterapię, dlatego znam ten proces również z perspektywy klientki. Ponadto jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i dokładam wszelkich starań, by przestrzegać kodeksu etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Swoją pracę zawodową wiążę z diagnozowaniem sytuacji klienta i udzielaniem wsparcia psychologicznego, a następnie udzielaniem porad psychologicznych. Również dużą część mojej pracy stanowi psychoedukacja i krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne.

biały stolik, beżowe krzesło
  • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej, Słuchu i Mowy Polskiego Związku Głuchych, gdzie prowadziłam oddziaływania terapeutyczne dla dzieci w wieku 2-7lat
  • Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenia Pomost, w którym prowadziłam warsztat rehabilitacji psychiatrycznej, dokładniej z rozwoju osobistego dla osób chorujących psychicznie.
  • Akademicka Poradnia Psychologiczna przy Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie byłam współorganizatorką cyklicznych Wtorkowych Warsztatów Relaksacyjnych i prowadziłam treningi relaksacyjne.
  • Młodzieżowy Telefon Zaufania, w którym udzielałam poradnictwa psychologicznego i wsparcia emocjonalnego oraz edukowałam o mechanizmach psychologicznych.
  • Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie jako psycholog współprowadziłam treningi umiejętności społecznych osób chorujących psychicznie i udzielałam indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
  • Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie, gdzie wspieram psychologicznie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dokonuję diagnozy psychologicznej i koordynuję ich leczenie psychiatryczne/psychoterapeutyczne.
  • Od czerwca 2022 roku udzielam konsultacji psychologicznych w Poradni Specjalistycznej Synapsa na warszawskim Mokotowie.

Więcej o moim doświadczeniu, wykształceniu i ukończonych szkoleniach możesz się dowiedzieć z mojego profilu na LinkedIn i znanylekarz.pl

Otrzymanie dyplomu z tytułem mgr psycholog, to nie jest koniec drogi w wybranym przeze mnie zawodzie. Nieustannie się dokształcam i rozwijam swoje kompetencje.

Po ukończeniu II roku szkolenia psychoterapeutycznego (od lipca 2025 r.) zamierzam prowadzić psychoterapię indywidualną, par i rodzin w nurcie systemowym. Nurt ten urzekł mnie swoją holistycznością, czyli spojrzeniem na trudności i zasoby człowieka jako wypadkową wielu różnych czynników, w tym szczególnie wpływu pierwszych lat życia, otoczenia społecznego (rodziny, rówieśników, współpracowników, partnerów_ek), przekazów i wzorców pokoleniowych, sposobów komunikacji z innymi, rozumienia świata i samego siebie.

Chcę w dalszym ciągu rozwijać swoją działalność internetową. Planuję tworzyć e-booki, kursy i warsztaty online oraz dzielić się wiedzą poprzez blog i media społecznościowe.

W dalekiej przyszłości rozważam działalność badawczą, naukową. Jestem współautorką jednego artykułu naukowego dotyczącego dobrostanu psychicznego i aktywności fizycznej. Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół psychologii zdrowia (psychosomatyka, radzenie sobie z chorobą, zachowania zdrowotne).

Julia Skibińska w okularach nad morzem

W swojej blogowej działalności chciałabym przede wszystkim wyposażać Was moi odbiorcy w podstawową wiedzę psychologiczną. Wierzę, że to pomoże Wam lepiej rozumieć a przede wszystkim akceptować siebie i innych. Zauważam jak wiele mitów panuje w społeczeństwie, więc pragnę je korygować.

Jednym z dowodów na to jest e-book o farmakoterapii w leczeniu chorób psychicznych. Odpowiadam w nim na najczęstsze pytania i koryguję powielane mity. Kolejnymi przykładami są bogate w treść wpisy na blogu.

Poza blogiem chcę pomagać ludziom radzić sobie z trudnościami a także poprawiać jakość ich życia za pomocą indywidualnych, partnerskich i rodzinnych konsultacji.

Psycholog też człowiek! Czyli o mnie prywatnie